Suutervise nädal 2016

Külastasime Elleri Muusikakooli, Midrimaa lasteaeda ning Tartu Laste Turvakodu.