Viktoria Ljutkina

President

Asepresident siseasjade alal

Maria Hraponova

Asepresident välisasjade alal

 

Jaana Andrejeva

Suutervise töögrupi juht

Andrey Morozov

Asepresident finantsasjade alal

Andrey Dashuk

Meediajuht

Nikita Botškarjov

Asepresidendi välisasjade alal assistent