Infotund “Milliseid luumaterjale kasutada ja miks?”

06.10.2020 toimus infotund teemal «Milliseid luumaterjale kasutada ja miks?». Infotundi viisid läbi Kait Karu ja Dr Tauri Narits, kes käsitlesid järgnevaid teemasid: Millistest ainetest luuasendusmaterjalid koosnevad? Millised on materjalide omadused? Kuidas toimub luustumine? Millised on nende materjalide miinused ja plussid? Millal ja milliseid materjale kasutada? Kuidas neid kasutada?

Infotund meeldis üliõpilastele väga, kuna teema esitleti selgelt ja arusaadavalt, toodi näiteid arsti praktikast ning näidati visuaalselt materjale. Esinejad olid tipp-tasemel – suur tänu Kait Karule ja Dr Naritsile!

Tagasiside üliõpilastelt:

1. Väga huvitav ja erialast silmaringi avardav loeng. Meeldis, et teemasse mindi süvitsi ning käsitleti nii luumaterjalide koostist ja omadusi kui ka nende kasutamise kliinilisi näidustusi. Samuti oli tore, et kõiki mainitud materjale sai oma käega katsuda ja uurida, sest enamus tudengitest pole nendega varem kokku puutunud. Lisaks meeldis, et kohal oli ka hambaarst, kellel on antud materjalide kasutamise kogemus ning näited kliinilisest praktikast.
2. Mulle meeldis väga see infotund, sest sain rohkem teada teema kohta, millest koolis räägitud ei ole. Meeldisid rohked kliinilised näited. Kui toimub kunagi uuesti, siis kindlasti soovitan minna nendel, kes veel ei käinud.
3. Osalesin loengus mille teemaks oli luumaterjalide kasutamine stomatoloogias. Tahan tänada EHÜL’i korraldamise eest. Loengu viisid läbi Kait Karu, kes on müügiesindaja, ning näolõualuukirurg dr. Tauri Narits. Niisugune loengu läbiviimise metoodika väga meeldis, kuna tihti lektorid ei oska korralikult vastata arstide poolt esitatud küsimustele. Siin oli kirurg kes oma praktikas kasutas erinevaid marerjale ja hea meelega jagas meiega oma kogemust. Väga meeldis Kait Karu esitamisviis. Tema rääkis rohkem üldiselt luumaterjalidest ilma reklaamita. Seletas hästi materjalide erinevusi, nende kasutamisvõimalusi ning hindu. Kokkuvõttes oli väga hea ülevaade erinavate materjalide kohta.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.